Informacja: Obsługa cmentarza komunalnego na rok 2018

Gminny Zespół Komunalny w Pawłowicach informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na obsługę cmentarza komunalnego wraz z Domem Przedpogrzebowym na rok 2018 zadanie to zostało powierzone Zakładowi Pogrzebowemu Stoltex z siedzibą w Pawłowicach przy ul.Zamkowej 2. Wszelkie sprawy administracyjne w imieniu Gminnego Zespołu Komunalnego związane z pochówkiem oraz korzystaniem z chłodni i kaplicy należy zgłaszać pod nr tel. 500 233 334 .

Informacja dotycząca zmarłych pochowanych na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach

1Przypomina się wszystkim osobom, których bliscy zostali pochowani na cmentarzu komunalnym o obowiązku przedłużenia ważności grobów na kolejne 20 lat. Informacja ta dotyczy tych zmarłych, którzy zostali pochowani w roku 1998.  Natomiast opiekunom grobów przypominamy również o obowiązku uiszczenia opłaty za postawienie pomnika na cmentarzu. Wszystkich informacji dotyczących sposobu uregulowania tej kwestii udzieli państwu pracownik odpowiedzialny za nadzór nad cmentarzem komunalnym tj. Pani Lidia Szylder pod nr telefonu 32 449 34 34.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.922 z późn. zm.) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Zespole Komunalnym w Pawłowicach, w związku z wykonywaniem zadań publicznych, jest Dyrektor GZK.

Regulamin umieszczania ogłoszeń

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Pawłowice z dnia 9 kwietnia 2013 r. informujemy o zmianach dotyczących umieszczania ogłoszeń na tablicach i słupach ogłoszeniowych.

Zasady umieszczania ogłoszeń na tablicach i słupach ogłoszeniowych będących własnością Gminy Pawłowice.
1. Za nadzór i prawidłową realizację w zakresie należytego stanu tablic i słupów ogłoszeniowych odpowiada Gminny Zespół Komunalny zwany dalej GZK.
2. Dyrektor GZK ustala ceny za umieszczanie ogłoszeń z podziałem na tygodniowe okresy wywieszania i format arkusza.
3. Zabrania się umieszczania ogłoszeń bez zgody administratora.
4. Klient zainteresowany umieszczeniem ogłoszenia zgłasza się w siedzibie GZK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza 28 A.
5. Klient podpisuje zlecenie na podstawie którego określona zostaje opłata i zakres usługi.
6. Ilość pozostawionych do rozwieszenia ogłoszeń winna zabezpieczyć możliwość uzupełnienia na wypadek stwierdzenia ich braku na tablicach ogłoszeniowych.
7. Nie dopuszcza się możliwości samodzielnego umieszczania ogłoszeń przez osobę zlecającą.
8. Z opłat zwolnione są:
- organy Gminy Pawłowice,
- gminne jednostki organizacje,
- organy jednostek pomocniczych,
- drobne ogłoszenia o charakterze niekomercyjnym,
- komitety wyborcze zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7.
9. GZK zapewnia cotygodniową kontrolę słupów i tablic oraz uzupełnienie ogłoszeń, które uległy zniszczeniu.

Zapraszamy do Domu Ludowego w Jarząbkowicach

IMG 8730Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z oferty wynajmu Domu Ludowego w Jarząbkowicach. Z dniem 09 czerwca 2017 zmianie ulegają stawki za korzystanie z budynku. Obiekt położony w spokojnej okolicy, w sąsiedztwie duży parking oraz plac zabaw dla dzieci. Do dyspozycji klienta sala zabaw na 140 os. wraz z dużym i dobrze wyposażonym zapleczem kuchennym. Sala główna klimatyzowana.

Istnieje możliwość wynajmu małej salki do organizacji imprez kameralnych do 40 os. Sala znajduje się w odrębnej części budynku co pozwala organizować dwie imprezy jednocześnie.