Tablice i słupy ogłoszeniowe

Tablice i słupy ogłoszeniowe

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Pawłowice z dnia 9 kwietnia 2013 r. informujemy o zmianach dotyczących umieszczania ogłoszeń na tablicach i słupach ogłoszeniowych.

Zasady umieszczania ogłoszeń na tablicach i słupach ogłoszeniowych będących własnością Gminy Pawłowice.

 1. Nie dopuszcza się możliwości samodzielnego umieszczania ogłoszeń przez osobę zlecającą.
 2. Ilość pozostawionych do rozwieszenia ogłoszeń winna zabezpieczyć możliwość uzupełnienia na wypadek stwierdzenia ich braku na tablicach ogłoszeniowych.
 3. Klient podpisuje zlecenie na podstawie którego określona zostaje opłata i zakres usługi.
 4. Klient zainteresowany umieszczeniem ogłoszenia zgłasza się w siedzibie GZK w Pawłowicach przy ul. Mickiewicza 28 A.
 5. Zabrania się umieszczania ogłoszeń bez zgody administratora.
 6. Dyrektor GZK ustala ceny za umieszczanie ogłoszeń z podziałem na tygodniowe okresy wywieszania i format arkusza.
 7. Za nadzór i prawidłową realizację w zakresie należytego stanu tablic i słupów ogłoszeniowych odpowiada Gminny Zespół Komunalny zwany dalej GZK.
 8. Z opłat zwolnione są:
  - organy Gminy Pawłowice,- gminne jednostki organizacje,
  - organy jednostek pomocniczych,
  - drobne ogłoszenia o charakterze niekomercyjnym,
  - komitety wyborcze zgodnie z zasadami określonymi w pkt 7.
 9. GZK zapewnia cotygodniową kontrolę słupów i tablic oraz uzupełnienie ogłoszeń, które uległy zniszczeniu.
Last update at: 12.04.2018
Author: Wojciech Wiatrok
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected