Mieszkania komunalne i socjalne

Mieszkania komunalne i socjalne

Gminny Zespół Komunalny jest administratorem zasobu mieszkaniowego Gminy. Obecnie w zasobach znajduje się 25 mieszkań komunalnych oraz 36 mieszkań socjalnych. Celem ubiegania się o przydział lokalu należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Pawłowice i tam zostanie on przeanalizowany i przedłożony Komisji Mieszkaniowej.

Osoba do kontaktu: Lidia Szylder tel. 032 449 34 34

Last update at: 12.04.2018
Author: Aleksander Matula
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected