Cmentarz komunalny w Pawłowicach

Cmentarz komunalny w Pawłowicach

Zlokalizowany jest w sąsiedztwie parku i parafii św. Jana Chrzciciela przy ul.Biskupa Pawłowskiego. W sąsiedztwie zlokalizowany jest Dom pogrzebowy wyposażony w kaplice i chłodnię do przechowywania zwłok. Oprócz tradycyjnej formy pochówku w formie grobu ziemnego na cmentarzu można także złożyć urnę z prochami ludzkimi w specjalnie do tego przygotowanym kolumbarium. Wszelkich informacji dotyczących cmentarza udziela Pani Lidia Szylder nr telefonu 32 449 34 39. (od pon. do pt. w godz 7:00 – 15:00)

Gminny Zespół Komunalny w Pawłowicach informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania na obsługę cmentarza komunalnego wraz z Domem Przedpogrzebowym na lata 2020-2021 zadanie to zostało powierzone Zakładowi Pogrzebowemu Stoltex z siedzibą w Pawłowicach przy ul. Zamkowej 2. Wszelkie sprawy administracyjne w imieniu Gminnego Zespołu Komunalnego związane z pochówkiem oraz korzystaniem z chłodni i kaplicy należy zgłaszać pod nr tel. 500 233 334.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej cmentarza pod linkiem www.mogily.pl/pawlowice

Last update at: 11.08.2020
Author: GZK
Updated by: Adam Brandys

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected