Informacje

Informacje

WSZYSTKO

Plan zamówień publicznych na rok 2023

 

read more

Nowe ceny drewna opałowego

 

read more

Zarządzenie Dyrektora Gminnego Zespołu Komunalnego w Pawłowicach

Zarządzenie Dyrektora Gminnego Zespołu Komunalnego w Pawłowicach w sprawie: szczególnej organizacji pracy Gminnego Zespołu Komunalnego zapewniającej(...)

read more

WAŻNA INFORMACJA

W TROSCE O TWOJE ORAZ NASZE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO informujemy, iż od dnia 16.03.2020 r. do odwołaniasprawy urzędowe należy zgłaszać telefonic(...)

read more

Nowy program do obsługi cmentarza komunalnego

Wychodząc naprzeciw postępowi technologicznemu w zakresie informacji Gminny Zespół Komunalny zakupił program do obsługi cmentarza komunalnego w(...)

read more

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Informujemy, iż zgodnie z § 34 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont(...)

read more

Informacja dotycząca zmarłych pochowanych na cmentarzu komunalnym w Pawłowicach rok 2019

Przypomina się wszystkim osobom, których bliscy zostali pochowani na cmentarzu komunalnym o obowiązku przedłużenia ważności grobów na kolejne 20 lat.(...)

read more

Informacja dla opiekunów grobów

Prosimy wszystkich mieszkańców, których bliscy pochowani są na Cmentarzu Komunalnym w Pawłowicach o uporządkowanie tych miejsc. Jest to związane z(...)

read more

Plan zamówień publicznych powyżej 30 tys EURO na rok 2019

 

read more

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected