Brygada drogowa

Brygada drogowa

Brygada drogowa ma za zadanie prace remontowe i utrzymaniowe w pasach drogowych jak i na terenach zielonych na terenie Gminy. Do stałych cyklicznych zadań grupy należą: 

  • koszenie terenów zielonych
  • czyszczenie rowów zamiatanie mechaniczne dróg
  • wycinki drzew i samosiejek na terenach gminnych oraz w rejonach pasów drogowych
  • cotygodniowe sprzątania przystanków autobusowych
  • obsługa akcji zima
  • likwidacja deformacji chodników

W brygadzie zatrudnionych jest dziewięciu pracowników fizycznych i majster. Realizacja zadań jest przedmiotem bieżącego dozoru nad administrowanym majątkiem jak i zleceń wydanych przez Referaty Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy.

Osobą do kontaktu w wyżej wymienionych sprawach jest Florian Brudny tel. 500 184 713.

 

 

Last update at: 12.04.2018
Author: Wojciech Wiatrok
Updated by: Aleksander Matula

Mapy sołectw wraz zakresem prac:

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected