Brygada budowlana

Brygada budowlana

Brygada budowlana wykonuje prace remontowe na:

  • zasobie mieszkaniowym gminy: 28 mieszkań komunalnych, 32 mieszkań socjalnych
  • jednostkach oświatowych
  • jednostkach organizacyjnych Gminy
  • DL Pniówek, DL w Jarząbkowicach, Domu Pogrzebowym
  • budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych
  • budynkach administracyjnych Urzędu Gminy, siedzibie GZK

W brygadzie zatrudnionych jest ośmiu pracowników fizycznych i kierownik grupy remontowej. Realizacja zadań jest przedmiotem założeń budżetowych oraz bieżącego dozoru nad administrowanym majątkiem. W przypadku jednostek organizacyjnych Gminy poprzez zlecenia i wypełnienie stosownej karty zadania, która to ma na celu usystematyzowanie i zaplanowanie przebiegu i harmonogramu prac. Osobą do kontaktu w wyżej wymienionych sprawach jest Arkadiusz Skuza tel. 500 184 712.

Last update at: 02.07.2019
Author: Wojciech Wiatrok
Updated by: Aleksander Matula

Cookies information !

Our website uses cookies for statistical, advertising and functional purposes. Thanks to them, we can customize the site to your needs. Anyone can accept cookies or have the ability to disable them in the browser so that no information is collected